Xem thêm
BIMI AGRI - Cung cấp giải pháp tưới ưu việt nhất
Tilte  Ống phun mưa phi 27 chưa đục lỗ (cuộn dài 100 mét)

Ưu điểm:
- Có thể tự điều chỉnh và đục lỗ theo khoảng cách cây.
- Dễ dàng lắp đặt và thu cuốn đường ống khi đến vụ thu hoạch.
- Hiệu quả cao khi kết hợp với màng phủ nông nghiệp cho cây trồng theo liếp.
- Chi phí đầu tư thấp.

 

XEM THÊM